19 Nov
19Nov

כדי להבין שייכות לקבוצות מתגבשות, של מעגלי נשים מועצמות, עלינו להגדיר קודם כל את המילה שבט.מה היא קבוצה? מה היא קהילה? מה מחבר בין בנות השבט? האם הדבק הוא, השייכות לסבל משותף? האם השבט מבוסס על טראומה? כי אם התשובה חיובית, השבט לא ישאר מחובר לאורך זמן. אולי כדאי לקרוא לקבוצה המתגבשת: קבוצה שעברה חוויות עבר דומות? קבוצה שרוצה להישאר ביחד שווה לה, לעבוד על שלושה אלמנטים: שייכות של כל בנות הקבוצה, לקבוצה שנוצרה כאילו היא המשפחה שלנו.

שוויון כל הנוכחות בקבוצה, למרות שיהיו כאלו שתגענה לפני בנות אחרות. לסדר כזה קוראים הררכיה. מי באה קודם. הכרה בסדר הבאות, ואולי נתינת תפקידים, לכל אחת מבנות הקבוצה, בשבט.במשפחה רגילה ההררכיה מאד ברורה, אחות בכורה ואחיות אחים באים אחריה.

אלמנט אחרון:  נתינה ולקיחה. היכולת לתת ולקחת מבנות הקבוצה ללא ״חשבונאות״, בצורה, שכולן מרגישות תורמות ונתרמות. גישת האלמנטים, הלקוחה מהעברה בן דורית, הקונסטלציה המשפחתית, אשר הגה אותה ברט הלינגר, שזכה לחיות, בקרב שבטי, בני הזולו, 15 שנים ולמד מה זו תרומה שבטית, להצלחת הפריטים בשבט, במשפחה, בקהילה. מי שמרגישה קריאה, מוזמנת להתקשר וביחד ננסה לגבש שבט נשי.

מאיה מיכל מנדל. 0528802386

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.