09 Jun
09Jun

קונסטלציה משפחתית או העברה בן דורית של, ירושה רגשית.

מה זה?

פתאום מגיעה הארה, תוך כדי התהליך. ההבנה שחלק, מהדיכאונות שאנחנו עוברות, עוברים הוא לא שלנו, אלא של סבתא או סבתא רבתא.

זה קורה בתוך שדה הקונסטלציה המשפחתית.

הרגע הזה שנהיה יותר קל, כאילו ירד מאיתנו  של כמה טון, זה רגע מכונן, יישאר בליבנו לעד.

בשניה שהבנו, שאנחנו מחזירות, ומחזירים, לסבתות, ולסבים, את הכאב שלהן, שלהם , מסתובבים לעתיד שלנו, זו  חוזרת.

כשאנחנו מבינות ומבינים, שהסטרס הגדול  מפני החברה, הם בעצם, שיחזור של ההתנהגות של משפחותינו מתקופות רדיפה אחרי היהודים, באירופה ובארצות מזרח. לצערנו תקופת השואה, הייתה מזעזעת יחד עםזאת היו תקופות עתיקות נוספות של פרעות ביהודים, וקהילות נאלצו לברוח: מספרד, עיראק מרוקו וכו׳…

כשמבינים ומבינות, מאסטרס היה כבד מנשוא והוא בכלל לא שלנו היום,

הגילויים המדהימים הללו, עולים תוך כדי חקר תוך תהליך הקונסטלציה המשפחתית ומשחררים עול כבד.

הרבה סודות משפחה מתגלים, בתוך תהליך קונסטלציה משפחתית:

כמו הריונות שקטים, תינוקות שלא נולדו, ילדים שנפטרו, ממחלות בפולין או בארצות מוצא אחרות.

כשאנחנו מבינות ומבינים, שבעצם כל מה, שאנחנו מחפשות, מחפשים על חיינו, כמו אהבת אם, שלא נקבל אותה, כי האמא מנסה לקבל אהבה מאמא שלה, שעדין מתאבלת על יקיריה שאבדו ולא נקברו.

הרצון של הסבתא להתחבר לילדה המתה, משוחזרים בהתנהגות הדיכאונית של הנכדה.

כשהנכדה מתחילה עבודה בקונסטלציה משפחתית ומשתחררת מ מ״התיק״ הכבד רגשית של סבתא, הנכדה לפתע מתחילה לנשום, כאילו שיחררה אבן, ששוקלת מהטונות מעל הלב.

הגילויים הללו מרתקים ומרפאים.

אני כאן בדיוק לחקור את חיינו, חייכן, חייכם, בשיתוף פעולה מלא.

מוזמנות ומוזמנים לטיפול פרטני, של שעה וחצי.

או טיפול קבוצתי, של שעתיים.

בעזרת הקונסטלציה המשפחתית.

במחירים מפתיעים לתקופה הנוכחית.

הנחיה של מאיה מיכל מנדל

לפרטים נוספים:

0528802386

🙌😇🙌הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.