19 Nov
19Nov

הגיע הרגע להציעה חלופה למצב הקיים. 

המודל הישן לתפקוד המדינה, כבר לא עובד. התובנות שלי הבקר: המודל שלי: ״לא משנה מה קורה, תמיד, להישאר בשמחה מחוברת לטבע, לעצים, לצמחים, לאבנים, לים, לגלים, הטבע הוא חזק, כשלא פוגעים בו. הים חזק ממני. יש בתוכו ואיתו, כוחות גדולים מהיכולות שבי. אני יכולה להיעזר, בכוח והעוצמה של הגלים, להשיג עוצמה. ״לרכב על ראש הגל, שיביא אותי לחוף מבטחים, לא חותרת נגדו ומאבדת כוחותי״  הפוך…  

כדי להסכים להגיע, לראש הגל, עלי להתגבר, על פחד מטביעה והעירבול אחרי כמה נסיונות של עצירת נשימה וויתור, יגיע הרגע, שאמצא את הטכניקה להגיע לראש הגל ולהתמזג איתו. זה יהיה רגע הניצחון שלי.

ממליצה לכולנו להסתכל על המצב המשתנה במדינה, בעיניים שונות. להסכים להתערבב להתערבל. לא להתנגד, אלא לזרום ולחפש חלופות, להתנהלות אחרת.

שיטת ההנהגה איבדה את כוחה. במקום להתנגד לה, להמציא שיטה אחרת, להתנהלות חברתית, כלכלית, בריאותית, נפשית, רוחנית, חינוכית, עצמית.הגיע הרגע, להתקבץ לשבטיות מתאימה.אם נחזור חזרה, ל 12 השבטים, שמתנהלים כל שבט, לפי עקרונותיו ונאמנותו לשבט, בהסכמה כללית ללא מלחמות טרטוריה, נגיע לשלמות. כל שבט יביא את, היכולות המיוחדות שלו למליאה לארץ לאנשים לביחד. לא נשכח כמובן את הקבוצה של הכהנים והלווים, שעסוקים בקודש ועבודת ריפוי עבור העם והאנשים נשים וילדים בהצלחה לכולנו.

מאיה מיכל מנדל  0528802386

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.