19 Nov
19Nov

תובנות בקר כשאני מתעוררת, החיבור לעצמי ומקור הידע, הפנימי חזק ואתם מרוויחים.״שאלה שמעסיקה אותי כל היום: 

מה הוא ריפוי אמיתי?

 והשאלה הזו מכעיסה אותי כבר יום שלם, כי אנשים פשוט לא מבינים את הכיוון.

השאלה מופנית אל תוך תוכנו, פנימה מה אנחנו בכלל מרפאים, כאב, סימפטום, מחלה? האם אנחנו מתקנים, משפרים מתפתחים?

תכלס: 

לא קיים ריפוי אמיתי. 

אין דרך ללכת עליה, אין ציר זמן להתקדם בו,זאת השאלה האם מדברים על ריפוי, התשובה היא איחוד ואחדות, תחושת הביחד ברגע שאדם חי בנפרדות, הוא נפרד מהטבע שלו מעצמו, מדעותיו על טוב ורע. מרגשותיו שנחסמו, תפיסת מציאות שגויה. מאבקי אגו פנימיים וחיצוניים.מקום בו אין אהבה נקייה שלמה, אין ריפוי. 

ריפוי מתקיים בהרפיה מלאה, כשאנחנו במודעות גבוהה, שאנחנו כבר אהבה גם עם זו החולשה, החסר, הדפקט, שכולם מדגישים לי, שאם רק הייתי משנה את זה הכל היה מושלם אני הגעתי מתודעת אחדות הבריאה, הכל מדויק כמו שנברא.הפרשנות שהתפתחה, מגדירה את הייחוד שלי כטעות. 

הפרשנות היא הטעות. אהבה עצמית? מסע אגואיסטי שבא לכסות ולדכא. 

מראה רק את המוצלח והיפה. פעולת הסוואה.הריפוי הוא לאחד,להיזכר שאנחנו ניצוץ אלוהי. המחשבה שהתקלקלתי היא הטעות, היא האמונה. מעולם לא התקלקלתי.

זה הריפוי, דרך הבנה פשוטה: אני בסדר. 

הרפייה היא הריפוי. כשאני בטבעי שלי אני מוגשמת. אני פרח לא צריכה להוכיח כלום לאף אדם. אני טובה לעולם, רק כשאני טבעית, גם אם לעיתים אני לא מובנת. הסביבה לא מכילה אותי. 

אני מעייפת את הזולת ואותי. הריפוי שלי הוא: להיות אהבה, ללא דעה על הנושא. הלב שלי, הוא המאחד.להיות בריאה זה להיות אחת עם הבורא, עם כל המגבלות שבי. להיות בהודיה קבועה, להודות בחולשות שלי.

להקשיב לאינטואיציה, להקשיב ללב שלי באמת. רק אז אני מוגשמת.זאת אהבה אמיתית.

זה הכי טוב שאני יכולה, להדהד לעולם. זו הכי אני.

 זו הנתינה שלי לעולם. 

בריאות היא להיות אחת עם הבורא.

עלי, לרפא את מה שניפרד במחשבה. לחמול גם על רגע קשה. להיות גם עם זה, באהבה בתפיסה, שזה רק מעורר אותי. ולבחור לאחד להרפות- לרפא. האהבה תיקח אותי, תשנה, תתמיר, תזמן, את השלב הבא המואר והקורן עבורי לחזור הביתה,  לאור, התודעתי האלוהי מלא, שמחה שפע והאהבה.

 אני בסך הכל טיפה בים, אינסופי, ים החיים

 אני   ״א ה ב ה״

 מאיה מיכל מנדל
 0528802386

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.